2ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ενημέρωση για το νέο Σύστημα των Απουσιών

Welcoming

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι ο τρόπος υπολογισμού των απουσιών των μαθητών έχει αλλάξει, με βάση την απόφαση 10645/Γ44-ΦΕΚ 120Β’/23-1-2017) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα:

1. Το σύνολο των απουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114. Αν ξεπεραστεί το όριο αυτό, τότε η φοίτηση κρίνεται ανεπαρκής και ο μαθητής/τρια επαναλαμβάνει την τάξη(εκτός εάν εμπίπτει σε ειδικές περιπτώσεις: σοβαρά και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης ή άλλα χρόνια προβλήματα υγείας, παραμονή σε νοσοκομείο κλπ., όπως αυτά περιγράφονται σε σχετικό άρθρο του ΦΕΚ). 

2.Καταργείται πλέον η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών /τριών επιβάλλεται να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο για κάθε απουσία του μαθητή/τριας και για τους λόγους της. 

3. Ειδικά όμως για το σχολικό έτος 2017-18, δίνεται ένα περιθώριο στους μαθητές/τριες από τις 114 μέχρι τις 164 απουσίες, εφ’ όσον συντρέχουν, σωρευτικά,  οι παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:

α) όταν για τις παραπάνω από τις 114 απουσίες έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που προβλέπεται στο σχετικό άρθρο.

Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε με την Διεύθυνση του σχολείου μας ενώ στην ιστοσελίδα μας (2gym-ag-varvar.att.sch.gr) μπορείτε να διαβάσετε όλο το ΦΕΚ.  

                                                                                     Με εκτίμηση

                                                                                     Η Διευθύντρια

                                                                                  Αλεξάνδρα Φέγγη

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση